mail me mail me home page archive
عاشقانه های من

شعر دريا

تا بدانم بیش از این قدر اقیانوس را

دور کن از من غم و افسانه و افسوس را

با کویر امشب شعر دریا را بخوان

بعد از این دیگر نخواهم دید اقیانوس را

بردباری کن اگر تفتیده در هم روزها

بردباری کن که تا روشن کنم فانوس را

موج خواهد زد کویر این روزهای سخت را

بشنود یک شب اگر فریاد این مایوس را

بعد از این دیگر نخواهم شد هم آواز غروب

بعد از این دیگر نخواهم دید آن کابوس را

یاد آن شبها کجا و لذت دریا کجا

من ندارم طاقت این درد نامانوس را

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸٥ - سارينا